top of page
חיפוש

ימים מרים וקשים למערכות החינוך.

(נכתב בחודשים הראשונים לימי הקורונה)

ימים מרים וקשים למערכות החינוך, צווים ומתווים וחינוך אין.

האם תרבות מתווי סוף השבוע מקרית היא?

כאוס כאוס תטיל ואת מנהליך ומוריך תטריל.

מוטרלים, כסיזיפוס המגלגל את האבן במעלה ההר, עסוקים הם ביישום מתווה סוף השבוע, וכסיזיפוס, צופים מרה בתוכניות החומקות מידיהם במורד ההר. וחוזר חלילה.

מוטרלים, כסיזיפוס הנועץ מבטו אל השביל, אל רגליו, אין בכוחותיהם, כמעט, להישיר מבט אל הסובב אותם ולפעול.

כעת נדרשת פעולה, פעולה מחוץ ומעבר לשביל של האבן במעלה ההר, פעולה מעבר לקווי המתאר של המתווה התורן.

נדרשת פעולה כעת.


4 צפיות0 תגובות

Kommentare


bottom of page