top of page
חיפוש

מה נשתנה? מה ראוי שישתנה! (פסח תש"פ)


שבעת הזו עלינו לבחון את "מושג הסמכות" על מנת שנעניק לבני הנוער ביטחון ותהליכי התפתחות תקינים. עלינו לפתח הבנה חדשה ואופני פעולה מותאמים על מנת שנוכל להבטיח לבני הנוער את מה שהם צריכים מאתנו המבוגרים יותר מכל: קירבה רגשית ואכפתיות עמוקה ובאותה העת גבולות ומסגרות ברורות ועקביות.


שבעת הזו על עיקרי פעולותיו של בית הספר להיות מכוונות לעולמו הפנימי של הלומד, לפיתוח עוגנים וחוסן אישי ולפיתוח זהות אישית ביחס לסביבה המקומית והגלובלית.


שבעת הזו נדרש גיבושה של "אמנה חינוכית מחודשת" במרחב הבית ספרי והמקומי בשותפות עם הרשות המקומית וההורים. אמנה שתגדיר את המטרות המוסכמות ואת האופן בו על כל אחד מהגורמים לפעול על מנת לקדם את השגת המטרות.


שבעת הזו נדרשת ההכרה כי בתי הספר זקוקים לאוטונומיה בהיקף רחב בכל הקשור לתכנים ולנושאים הנלמדים ולניהול ופיתוח פדגוגי של הצוות החינוכי.


שבעת הזו הוראת תחומי הדעת הטכנולוגיים - מדעיים יכללו תכנים בתחומי האתיקה המוסר והערכים, לא רק ילמדו איך לפתח, לתכנת, לבנות... אלא גם מדוע? בשם אילו ערכים? לאילו תכליות?


שבעת הזו נדרשת ההבנה כי חינוך ראוי זקוק לסבלנות ואורך רוח וזקוק לאמונה ולגיבוי.


מה נשתנה? דברים אלו ראוי שישתנו!

5 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page