top of page

יעוץ והדרכה אישית למנהלים
ולממלאי תפקידים
באירגוניים ציבוריים ופרטיים.

המציאות הארגונית כיום דינמית ומורכבת ומחייבת מנהלים להובלת שינויים ולניהולם "תוך כדי תנועה". מנהלים וממלאי תפקידים בארגונים, מחויבים לתהליכי למידה מתמשכים ופיתוח יכולות קוגניטיביות ורגשיות ברמה גבוהה, על מנת להנהיג ולנהל את המערכות המורכבת שבאחריותם. 


מנהלים רבים מוצאים בתהליכי הייעוץ וההדרכה האישיים כלי רב חשיבות עבורם ועבור מנהלי ביניים המלווה אותם בצמתים "טבעיים" של העבודה הניהולית:

יעוץ אישי למנהלים.jpg

התחדשות ופריצת דרך אישית וארגונית, ניהול ופיתוח מקצועי של העובדים בארגון, מצבי משבר נקודתיים ומתמשכים, הטמעת טכנולוגיות מתקדמות, קליטה ופרדה מעובדים, התנהלות עם הדרגים שמעל המנהל, תהליכי למידה ארגונית וכדומה...
 

הייעוץ האישי ממוקד בסוגיות הניהוליות המעסיקות את המנהל ושבהן הוא בוחר לעסוק בתהליך הייעוץ תוך התייחסות להיבטים הארגוניים, האישיים והבין אישיים בהקשרים של הסוגיה הניהולית.

bottom of page